آمازون از سیستم رباتیک اسپارو رونمایی کرده است؛ مدیریت 5 هزار بسته با ربات هوشمند

آمازون از سیستم رباتیک اسپارو رونمایی کرده است؛ مدیریت 5 هزار بسته با ربات هوشمند

آمازون از سیستم رباتیک اسپارو رونمایی کرده است؛ مدیریت 5 هزار بسته با ربات هوشمند

آمازون از سیستم رباتیک اسپارو رونمایی کرده است که باید به شرکت اجازه دهد کارایی و ایمنی را بهبود بخشد. نوشته آمازون از سیستم رباتیک اسپارو رونمایی کرده است؛ مدیریت 5 هزار بسته با ربات هوشمند اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;