جهش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ خودروها در آبان‌ ماه 1401 + هر خودرو چقدر گران شد؟

جهش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ خودروها در آبان‌ ماه 1401 + هر خودرو چقدر گران شد؟

جهش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ خودروها در آبان‌ ماه 1401 + هر خودرو چقدر گران شد؟

این تغییر قیمت‌ها که البته بیشتر با افزایش روبه‌رو بوده است، از ابتدای آبان ماه 1401 شروع شده بود. نوشته جهش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ خودروها در آبان‌ ماه 1401 + هر خودرو چقدر گران شد؟ اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;