دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی LG V30

اندروید ۷٫۱٫۲ | H930

LG V30

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی LG Q8

اندروید ۷٫۰ | H970

 

LG Q8 

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی LG Q6

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700A

 اندروید ۷٫۱٫۱ | M700

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700Y

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700N

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700DSN

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700DSK

LG Q6 

 دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی LG X venture

اندروید ۷٫۰ | H700

اندروید ۷٫۰ | M710DS

LG X venture 

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی LG G6

اندروید ۷٫۰ | H870

اندروید ۷٫۰ | H872BK

اندروید ۷٫۰ | US997

اندروید ۷٫۰ | H872TN

اندروید ۷٫۰ | H873

اندروید ۷٫۰ | H870DS

اندروید ۷٫۰ | H870DSU

اندروید ۷٫۰ | H870S

 

 LG G6

 دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی X power 2

اندروید ۷٫۰ | M320H

اندروید ۷٫۰ | M320F

اندروید ۷٫۰ | M320

اندروید ۷٫۰ | M320N

اندروید ۷٫۰ | M320TV

اندروید ۷٫۰ | M320DSN

 LG X power 2


توضیحات