محصولات فروشي دی جی رام

Redmi 5A-Fastboot

Redmi 5A-Fastboot
7 بهمن 97

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت  Tab 4 10

Qualcomm CPU | اندروید 7.0 | TB-X304L

 

 Lenovo Tab 4 10  (TB-X304L)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت  Tab 4 10 WIFI

Qualcomm CPU | اندروید 7.0 | TB-X304F

 

 Lenovo Tab 4 10 Wi-Fi (TB-X304F)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 4 10

Qualcomm CPU | اندروید 7.0 | TB-X304X

 

 Lenovo Tab 4 10 (TB-X304X)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 4 8

Qualcomm CPU | اندروید 7.1.1 | TB-8504L

 

 Lenovo Tab 4 8 (TB-8504L)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 4 8 WIFI

Qualcomm CPU | اندروید 7.1.1 | TB-8504F

 

 Lenovo Tab 4 8 4G (TB-8504F)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 4 8 4G

Qualcomm CPU | اندروید 7.1.1 | TB-8504X

 

 Lenovo Tab 4 8 4G (TB-8504X)


توضیحات