دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی  Galaxy A5

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500H

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | A500FU

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500F1

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A5000

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500YZ

 

Galaxy A5

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی  Galaxy A7 Dous

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700H

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700YD

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700FD

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ ، ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700FQ

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A7000

 

 Galaxy A7

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی Galaxy J7

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J700F

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J700H

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J700M

 

 

Galaxy J7

دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی سامسونگ Galaxy S6 Edge Plus

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928N0

اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-G928W8

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928I

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928C

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G9280

 Galaxy S6 Edge Plus

دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی نوت Galaxy Note 5

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920C

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N9208

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920I

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920P

۴فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N9200

 Galaxy Note 5

دانلود رام رسمی و آپدیت و فایل فلش تبلت Galaxy Tab Active 2

۴ فایل | اندروید ۷٫۱٫۱ | SM-T395

۴ فایل | اندروید ۷٫۱٫۱ | SM-T390

Galaxy Tab Active 2 


توضیحات