دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی X mach

اندروید ۶٫۰ | K600

اندروید ۶٫۰ | K600Y

 

LG X mach 

 دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی X power

اندروید ۶٫۰ | K220DS

 اندروید ۶٫۰ |K220DSF

اندروید ۶٫۰ | K220

اندروید ۶٫۰٫۱ | K220Y

اندروید ۶٫۰ | K220TR

اندروید ۶٫۰ | K220DSZ

اندروید ۶٫۰٫۱ | K220F

 LG X power

 دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی ایکس استایل | X style

اندروید ۶٫۰ | K200DS , K200DSF

LG X style 

دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی K3

اندروید ۶٫۰٫۱ | K100 , K100DS , K100E

LG K3 

 دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی X cam

اندروید ۶٫۰ | K580

اندروید ۶٫۰ | K580DSZ

اندروید ۶٫۰ | K580H

اندروید ۶٫۰ | K580DS

اندروید ۶٫۰ | K580DSF

اندروید ۶٫۰ | K580TR

اندروید ۶٫۰ | K580Z

اندروید ۶٫۰ | K580Y

اندروید ۶٫۰ | K580F

LG X cam 

 دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی LG X Screen

اندروید ۶٫۰ | K500DS

اندروید ۶٫۰ | K500DSZ

اندروید ۶٫۰ | K500I

اندروید ۶٫۰ | K500F

اندروید ۶٫۰ | K500N

اندروید ۶٫۰ | K500TR

اندروید ۶٫۰ | K500Z

 

 LG X Screen


توضیحات