دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی  Galaxy A5

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500H

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | A500FU

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500F1

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A5000

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A500YZ

 

Galaxy A5

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی  Galaxy A7 Dous

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700H

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700YD

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700FD

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ ، ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A700FQ

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ , ۴٫۴٫۴ | SM-A7000

 

 Galaxy A7

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Galaxy Tab A 8.0

اندروید ۷٫۱٫۱ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-T355

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-T355C

اندروید۷٫۱٫۱ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-T355Y

اندروید ۷٫۱٫۱ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-T350

 

Galaxy Tab A 8.0

رام اصلی و آپدیت رسمی سامسونگ Galaxy S6 Edge

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | G925F

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G925I

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G9250

Galaxy S6 Edge

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی Galaxy J5

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500FN

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500F

۴فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500Y

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-J5007

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500M

اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-J500N0

Galaxy J5

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Galaxy Tab S2 9.7

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-T810

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ | SM-T813

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ | SM-T819Y

اندروید ۶٫۰٫۱ | SM-T819C

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ | SM-T819

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-T815Y

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-T815

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-T817W

 

Galaxy Tab S2 9.7 


توضیحات