دانلود رام رسمی و آپدیت LG Leon

۶٫۰ , ۵٫۰٫۱ / H324T , H324 , H320 , H340N , H340Y , H324tr , H340F , H320mb

LG Leon

 دانلود رام اصلی و آپدیت LG Joy

۴٫۴٫۲ / H222F

LG Joy

دانلود رام رسمی و آپدیت اصلی LG G Flex 2

اندروید ۶٫۰  | H955 , H959

 LG G Flex 2

 دانلود رام رسمی و آپدیت LG F60

۵٫۰٫۱ , ۴٫۴٫۲ |  D390 ، D390N ، D390AR  ، D392 ، D393

 

 LG F60

 دانلود رام رسمی و آپدیت LG G3 Stylus

اندروید ۵٫۰٫۲ | مدل های D690 , D690N , D693 , D693N , D693tr

 

LG G3 Stylus

 دانلود رام رسمی و آپدیت LG L Bello

۵٫۰٫۲ / ۴٫۴٫۲ | D335 , D331 , D335E

 

LG L Bello


توضیحات