دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی LG Q6

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700A

 اندروید ۷٫۱٫۱ | M700

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700Y

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700N

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700DSN

اندروید ۷٫۱٫۱ | M700DSK

LG Q6 


توضیحات