دانلود رام رسمی سامسونگ Galaxy S7

رام 4 فایل | اندروید 8.0 , 7.0 , 6.0.1 | SM-G930F/FD

رام 4 فایل | اندروید 8.0 , 7.0 , 6.0.1 | SM-G930A

رام 4 فایل | اندروید 8.0 , 7.0 , 6.0.1 | SM-G930T

رام 4 فایل | اندروید 8.0 , 7.0 , 6.0.1 | SM-G930U

رام 4 فایل | اندروید 8.0 , 7.0 , 6.0.1 | SM-G930S

رام 4 فایل | اندروید 8.0 , 7.0 , 6.0.1 | SM-G9300

 

  

Galaxy S7

رام اصلی و آپدیت رسمی سامسونگ Galaxy S6

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G920F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G920i

G920FD / اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G9208

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G9200

 

Galaxy S6

رام اصلی و آپدیت رسمی سامسونگ Galaxy S6 Edge

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | G925F

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G925I

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G9250

Galaxy S6 Edge

دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی نوت Galaxy Note 5

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920C

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N9208

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920I

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N920P

۴فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-N9200

 Galaxy Note 5

رام ، آپدیت و فایل فلش سامسونگ Galaxy S7 Edge

رام ۴ فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ | SM-G935F

رام ۴ فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ | SM-G935FD

رام ۴ فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ | SM-G9350

 

Galaxy S7 Edge

 دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی X power 2

اندروید ۷٫۰ | M320H

اندروید ۷٫۰ | M320F

اندروید ۷٫۰ | M320

اندروید ۷٫۰ | M320N

اندروید ۷٫۰ | M320TV

اندروید ۷٫۰ | M320DSN

 LG X power 2


توضیحات