دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی ال جی X cam

اندروید ۶٫۰ | K580

اندروید ۶٫۰ | K580DSZ

اندروید ۶٫۰ | K580H

اندروید ۶٫۰ | K580DS

اندروید ۶٫۰ | K580DSF

اندروید ۶٫۰ | K580TR

اندروید ۶٫۰ | K580Z

اندروید ۶٫۰ | K580Y

اندروید ۶٫۰ | K580F

LG X cam 


توضیحات